Udruženje "Žene Ženama"
Derebent 41, Sarajevo

00387 (0) 33 219 640
00387 (0) 33 214 673

zene2000@zenezenama.org

 

A K T U E L N O

REGIONALNI LOBI ŽENA ZA MIR, BEZBEDNOST I PRAVDU U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Deklaracija sa sastanka, Istanbul, Turska, 9-10. decembar 2011.

 

Deklarata e Takimit, Stamboll, Turqi 9-10 Dhjetor, 2011

Rod i reforma sektora sigurnosti u Bosni i Hercegovini

 

Atlantska inicijativa, Žene Ženama i Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) sa zadovoljstvom obavještavaju da je objavljen izvještaj "Rod i reforma sektora sigurnosti u Bosni i Hercegovini."

 

«Žene Ženama» igraju važnu ulogu u razvoju građanskog društva u Bosni i Hercegovini u kontekstu razumijevanja pojma demokratije i ljudskih prava. Kao jedinstveni kreativni prostor ženskog osnaživanja i zalaganja u oblastima obrazovanja, socijalnih prava, sigurnosti, mira i jednakopravnosti polova, članice «Žene Ženama» izgradile su pristup koji je očuvao koherentnost ženskih ljudskih prava i žensku solidarnost u BiH...više o nama

Podsticanje građanskog učešća u zaštiti ljudskih prava i pristupa pravdi u Bosni i Hercegovini
Organizacija Žene Ženama potpisala je sporazum sa Španskom Ambasadom, preko Španske agencije za međunarodnu saradnju, o implementaciji projekta Podsticanje građanskog učešća u zaštiti ljudskih prava i pristupa pravdi u Bosni i Hercegovini ...više

Žene Ženama
Program Volontiranja i Stažiranja
Nudi jedinstvenu mogućnost za sve osobe iz zemlje i inostranstva da dijele svoja znanja i vještine sa ljudima u BiH kojima je pomoć potrebna.
Usmjeren je na pružanje pomoći tamo gdje je najpotrebnija, uz razmjenu znanja i iskustava u različitim načinima rada, poštujući kulture drugih, pružajući edukaciju za sticanje različitih vještina, sve u duhu zajedničkog razvoja ...više

 

Nasilje nad ženama prepoznajmo i spriječimo!

 

Mobilis d.o.o. - biti u pokretu, lako se pokreće; fleksibilno; aktivno, brzo; promenljivo

 

TRIBINA
Ženski sud Balkana - Pravda sa izlječenjem - Sarajevo - 16.10.2010. godine

 

INFO
Informacija o projektnim aktivnostima podržanim od UNIFEM-a

Iskustva organizacije u području – Žene, Mir i Sigurnost: rodna pitanja i javne politike

 

Šetnja za život

 
     
Mobilis doo One day monitoring Female Board Pool EU