Najava aktivnosti - maj-juni 2013. godine Ispis E-mail
Srijeda, 08 Maj 2013 08:40

1.  Udruženje Žene Ženama organizira predavanje na temu  “Uvođenje principa rodne ravnopravnosti ili gender mainstreaminga u aktivnosti lokalne uprave i samouprave po modelu Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti”

Predavanje će se održati 8. maja 2013. godine u prostorijama Američkog kutka u Doboju, sa početkom u 11 časova


2.  Žene Ženama u saradnji sa Gender Centrom Federacije BiH, organizira prezentaciju Istraživanja o uzrocima nasilja u porodici u Federaciji BiH.

Prezentacija će se održati 9. maja 2013. godine u prostorijama hotela Hollywood na Ilidži, sa početkom u 11 časova


3.  Pozivamo Vas na javnu tribinu:

„ Jednake mogućnosti: žene i muškarci u političkom djelovanju “

koja će se održati  u četvrtak, 09.05.2013.godine u Žepču u Kino sali Doma kulture Žepče  u vremenu od 10:00 do 13:00 sati u organizaciji Razvojne agencije Žepče i Udruženja Žene ženama iz Sarajeva

Cilj tribine: integraciju rodne perspektive razumjeti u smislu transformisanja nepravičnih rodnih odnosa i stereotipa i osnaživanja žena što je definisano i GAP-om BiH i GAP-om Općine Žepče. Ovo uključuje preispitivanje postojećih uloga i odgovornosti relevantnih aktera i zahtjeva preispitivanje procesa stvaranja politike i njenih ciljeva.

4.  Promociji Vodiča za žene kroz reformu sektora sigurnosti

Centar za sigurnost, razvoj i vladavinu zakona (DCAF), Atlantska inicijativa (AI) i „Žene ženama“organizuju promociju Vodiča u odabrane četiri opštine/općine u Bosni i Hercegovini, Istočno Sarajevo, Prijedor, Tuzla i Mostar. Cilj nam je promovisati Vodič predstavnicima općinskih/opštinskih i kantonalnih/entitetskih organa vlasti, te predstavnicima nevladinih organizacija iz navedenih općina/opština. Cilj nam je također i potaknuti konstruktivnu diskusiju, koja će, nadamo se, rezultirati razmijenom iskustava i znanja između organizatora, institucija i nevladinih organizacija.

-          Promocija u opštini Istočna Ilidža će se održati 13.05.2013.g. u prostorijama Opštine Istočna Ilidža, ul. V.Radomira Putnika 2 (Skupštinska sala) sa početkom u 12h.

-          20.05.2013.g. Mostar

-          03.06.2013.g. Prijedor

-          04.06.2013.g. Tuzla

5.  Politički konsenzusi i kompromisi  koji imaju centralnu ulogu u svim zvaničnim procesima dogovora i pregovora  post-ratne tranzicije od rata ka miru u Bosni i Hercegovini, ne uključuju žene.  Broj žena u mirovnim inicijativama znatno je  veći od broja muškaraca i nekako je obrnuto proporcionalan od njihovog učešća u službenoj političkoj javnosti. Žene i njihovo djelovanje prepoznaje se još od 1992.godine kao proaktivno, nenasilno, zajedničko mirovno angažiranje u reagovanju na postojeće tenzije i krize. Stoga, Udruženje Žene ženama i Fondacija Friedrich Ebert nastavljaju sa radionicama  koje promoviraju ulogu i značaj žena u izgradnji mira i tokom 2013.godine u Bosni i Hercegovini pod radnim naslovom:

„Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini: razumjevanjem  do pomirenja sa izlječenjem”, 05.06. 2013, Banja Luka