Udruženje Žene ženama u periodu septembar 2014 – august 2015 implementira projekat pod nazivom PREVENT Ispis E-mail
Utorak, 28 Oktobar 2014 20:41

Poštovani partneri/ice, saradnici/ice, članovi i članice;

Obavještavamo Vas da Udruženje Žene ženama u periodu septembar 2014 – august 2015 implementira projekat pod nazivom PREVENT (Participation, Recognition, Education, Volunteering, Equality, Need, Trust).

Radi se o projektu čiji je opšti cilj razviti sistem preventivnog suzbijanja nasilja u mladelačkim vezama za učenike/ice srednjih škola.

Mjesto implementacije projekta su Srednja Elektrotehnička škola u Sarajevu i Srednjoškolski centar u Istočnoj Ilidži.

b_200_0_16777215_0___images_stories_foto_news_prevent_poster.jpg b_200_0_16777215_0___images_stories_foto_news_prevent_liflet_unutrasnja_strana.jpg b_200_0_16777215_0___images_stories_foto_news_prevent_liflet_vanjska_strana.jpg

 

Specifični ciljevi projekta su

1.Razjasniti uvjerenja o “zdravoj i sigurnoj” vezi, povećati znanja o pravima u vezi, podući nivo znanja o svim oblicima rodno-uslovljenog nasilja u adolescentskim vezama.

2. Unaprijediti znanje prepoznavanja izloženosti i ličnog nasilnog ponašanja u vezi, osvijestiti spremnost za prekidanje nasilne veze, povećati spremnost za traženje i pružanje pomoći u slučaju nasilja u vezi.

3. Pružati nove modele rada sa adolescentima, motivirati ih da izađu iz okvira redovnog rada, ponuditi im alternativni pristup rada.

4.Pružati psiho-socijalnu podršku i savjetodavnu pomoć roditeljima čija djeca imaju problem sa nasiljem – bilo dag a čine ili su žrtve nasilja.

Ciljne grupe

Primarna ciljna grupa direktnih korisnika su učenici/ce 2 srednje škole – Srednja Elektrotehnička škola u Sarajevu i Srednjoškolski centar u Istočnoj Ilidži. Cilj je edukovati  učenike ovih škola  (390 učenika) – djevojke i mladiće, uzrasta od 15 godina.

Sekundarna ciljna grupa su roditelji učenika čija su djeca imala problem sa nasilje – bilo das u skloni nasilju ili da su žrtve nekog oblika nasilja – 80 roditelja. Takodjer, sekundarna ciljna grupa su pedagozi/profesionalci u školama koji svakodnevno rade sa roditeljima i učenicima, mladima koje poznaju  a koji spadaju u grupu sa rizičnim ponašanjem.

Tercijalna ciljna grupa su lokalna zajednica, civilno društvo i šira javnost.

Aktivnosti koje ćemo raditi

- redovni sastanci sa saradnicima – pedagozima škola

- radionice (42 )

- tribine (2)

- tv ili radio emisije (4)

- kontinuirana promocija i distribuiranje promo materijala

-fokus grupe sa učenicima i pedagozima (2)

-kontinuirana psiho-socijalna i savjetodavna pomoć

- kontinuirana supervizija i evaulacija

-izrada priručnika

 

„Projekat je podržan od strane In fondacije - fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH„.