Interesantno

Helsinki Bulletin No.143

Jailing women in Turkey - systematic campaign of persecution and fear

My Revolution Lives In This Body: A V20 Call for Activists, Written by Eve

2017 Heart and Hand Newsletter

UN Women Europe And Central Asia 2017 Second Quarter Newsletter

Helsinki Bulletin No.135

Helsinški bilten br. 132

Women as Agents of Change in Post-Conflict Syria

Kavita Ramdas Letter

US House Passes Bipartisan Women, Peace, and Security Act

RISE Against Racist Patriarchy

World vs Trump -- closing on 3 million!

Inclusive Security - Our Future Together

UN Women Europe and Central Asia Third Quarter Newsletter

Potpora ženama uposlenima u kladionicama

UN Women Europe and Central Asia First Quarter Newsletter

EV=RYWHERE: Annual report

OBR 2016, A Letter from Eve

New informations on PECOB

Women and girls in the refugee crisis

Informacija - Mreža za izgradnju mira - 16.11.2015.

Completion of grant #13-46837R

Elektronsko izdanje izvještaja ''Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini''

Talk on UNSCR 1325 on 15th anniversary

Heart & Hand annual Newsletter

Staying at the Frontlines On the Fight Against Violent Extremism

Protect Iraqi Women and Girls

IPYG - HWPL Newsletter

Policy Brief - Pregled nadležnosti – pregovaračka poglavlja 23 i 24

The Institute for Inclusive Security news

Zabilježene: Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Key Findings from the Grantee and Advisor Surveys

Survey Report: Syria Peace Talks Fail to Engage Women

Statement on the UN Syrian Women Conference

Nobelovke - Heroine mira

Syrian women week events

Statement for Syrian Women's Forum for Peace

Newsletter 12-Syrian women’s forum for peace

Geneva II is a Log frame for Peace, Democracy and Hope

Newsletter 12 Peace Building and Democracy Think Tank

Newsletter 11-Syrian women’s forum for peace

Newsletter 10-Syrian women’s forum for peace

Newsletter-Peace Building and Democracy Think Tank

Helsinki Bulletin No.94 on the Agreement with Prishtina

IAF Europe Newsletter - February 2013

Heart & Hand Newsletter 2012 - Letter from Marta

Global Flipchart - August 2012

Action Plan for the Implementation of UNSCR 1325 in Bosnia and Herzegovina 2010-2013

Empowering Women for stronger political Parties

Women of Bosnia and Herzegovina: Twenty Years Later - Žene Bosne i Hercegovine: Dvadeset godine poslije

O nama - Informacije o organizaciji Ispis E-mail

Naziv:
Udruženje "Žene Ženama"
Skraćeni naziv: NVO "Žene Ženama"
Datum osnivanja organizacije:
04. mart / ožujak 1997. godine
Adresa: Dolina 1 (Kuća ljudskih prava)
Grad: Sarajevo
Država: Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 33 219 640
Telefon/fax: + 387 33 219 640
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Web stranica: www.zenezenama.org
Predsjednica Skupštine Udruženja: Ranka Katalinski
Predsjednica Upravnog odbora: Sanja Alatović
Knjigovodstvena agencija: Lider finance doo Sarajevo
Revizorska agencija: Reviqual Istočno Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Arnaut
Osoblje:

Memnuna Zvizdić- izvršna direktorica

Mirjana Musić - psihologinja, Lejla Arnaut – Projekt koordinatorica, Merima Sorguč – PR koordinatorica, Amir Milić - Web designer

Pripravnik: Amela Karabašić
Volonteri/volonterke: Ilma Zuko, Alexis Fredericks

 

Partnerske organizacije: "Vive žene"Tuzla, "Budućnost"Modriča, "Žene sa Une"Bihać, "Ružičnjak-Los Rosales"Mostar, "Žena BiH "Mostar, "Bonaventura"Sarajevo, "Žena Trnova"Trnovo, "Most "Višegrad, Udruženje žena Tuzla, "Jagoda"Čelić, "Cvijet" Čapljina, "Ženska soba"Zagreb, BCSP "Beogradski centar za bezbjednost" Beograd,(OCD) iz Albanije (Institut za demokratiju i posredovanje),Makedonija (Centar za istraživanje i kreiranje politike) Kosovo (Kosovski Centar za bezbjednost politike), Udruženje tužitelja FBiH, Udruženje žena sudija BiH, "Infoteka" Zenica, "Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa", Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Fondacija lokalne demokratije, Forum žena Bratunac, One World See, Udruženje za kulturu i umjetnost "CRVENA" Sarajevo, Udruženja žena i porodica Gradiška, Hca Banja Luka.

Mehanizmi: Gender Centri FBiH i RS, Agencija za ravnopravnost polova BiH, Komisije za ravnopravnost polova na državnom entitetskom i lokalnom nivou (Komisija za ravnopravnost polova Istočno Sarajevo).

Institucije: Grad Sarajevo, Grad Istočno Sarajevo, Federalni zavod za zapošljavanje, Kantonalni zavod za zapošljavanje, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Privredna Komora Kantona Sarajevo, Javna Ustanova Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo, MUP KS, MUP RS, Ministarstvo sigurnosti, Općina Centar, Općina Ilijaš, Općina Hadžići, Općina Vogošća, Općina Ilidža, Općina Istočna Ilidža, Općine Višegrad, Čelić, Ustikolina, Tuzla, Fakultet političkih nauka, osnovne škole "Hasan Kaimija", "Alija Nametak", "Silvije Strahimir Kranjčević", "Nafija Sarajlić" i "Vladislav Skarić", Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije, Centar za ljudska prava.

Članstvo u mrežama

Udruženje "Žene Ženama" je član slijedećih mreža: Women Waging Peace;RWL (Regionalnog ženskog lobija),Mreže Žene u crnom, V-Dan (globalni pokret za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama), Sigurne mreže (odnosi se nanasilje nad ženama); Ženske mreže BiH, Referentne grupe Tuzla,Vijeća nevladinih organizacija u BiH, Mreže Plus, Mreže civilnog društva u sektoru pravde, Womennet mreže i Mreže mira u BiH

Misija "Žene Ženama" : Udruženje Žene ženama je nevladina organizacija posvećeba afirmaciji žena u svim sferama javnog I privatnog života.


Vizija "Žene Ženama" : Izgraditi društvo jednakih mogućnosti u kojem žena može u potpunosti realizirati potencijale.

Aktivnosti organizacije su podrška, obrazovanje, istraživanje, izdavaštvo i javno djelovanje.


Metodologija i principi rada:
Timski rad (participacija i odgovornost) i Feministički principi u kreiranju ciljeva i vrijednosti organizacije (dobar protok informacija, uvažavanje različitosti, dobra komunikacija, motivacija, dobrovoljnost, partnerstvo, solidarnost i transparentnost u radu i djelovanju).

U Bosni i Herceovini, realizacija ženskih ljudskih prava je i dalje ekstremno teška, posebno u ruralnim zajednicama. Većina građana nije upoznata s definicijom ili svrhom ljudskih prava, i rodna diskriminacija je vidljiva na svim razinama i sektorima bosanskohercegovačkog društva. Kombinacija patrijarhalne tradicije, socijalnog i ekonomskog siromaštva, poratnih trauma i nacionalističke retorike sprečava mnoge žene i djevojke da uživaju u osnovnim ljudskim pravima.

Ženske grupe u civilnom društvu doprinose značajnim i većinom nedovoljno priznatim radom kako bi se poboljšala ženska ljudska prava, izgradnja mira i sigurnosti u BiH. Kroz lobiranje i stvaranjem kontakata s vladim strukturama, razvile su strategije koje je moguće primijeniti i šire na zapadnom Balkanu.


DOKUMENTI UDRUŽENJA ŽENE ŽENAMA

Statut Udruženja Žene ženama

Kapaciteti Udruženja Žene ženama 2014/2015. godina

Poslovnik o radu Upravnog odbora

Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Pravilnik o finansijkom poslovanju

Pravilnik o nabavkama

Pravilnik o računovodstvenim politikama

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o upravljanju ljudskim resursima