Informacije - USVOJENE primjedbe na Prijedlog Krivičnog zakonika RS Ispis E-mail
Petak, 16 Juni 2017 22:35

Na sjednici Narodne Skupštine RS, 15.06.2017. godine usvojen je Krivični zakonik RS u čiji tekst su ugrađeni amandmani o pooštravanju kazni za počinioce nasilja i seksualnog nasilja nad ženom i djecom, predložene od strane partnerske organizacije Ženski Interaktivni Ruralni Centar koje zajedno sa partnerskom organizacijom Žene ženama rade na različitim kampanjama u okviru programa održivosti civilnog društva u oblasti - Prava žena.

Pooštravanje kazni za navedena krivična djela, u proteklom periodu aktivno je zagovarano kroz kampanju „Šutnja nije zlato“, koju su provodile Ženski Interaktivni Ruralni Centar uz podršku više od 100 NVO, a čiji je krajnji rezultata usvajanje predloženih izmjena.

 

Usvojeni amandmani donijeli su pooštravanje kazni za počinioce krivičnih djela protiv polnog integriteta i to:

 

Kod krivičnog djela - Silovanje:

U članu 165.  kod krivičnog djela silovanje u prijedlogu zakona je bila predviđena kazna od 2 do 10 godina, usvajanjem predloženih amandmana ona je  povećana na 3  do 10 godina.

 

U istom članu, za silovanje djeteta starijeg od 15 godina ili silovanje na naročito svirep način, u prijedlogu zakona je bila predviđena kazna zatvora od 3 do 15 godina, usvajanjem amandmana ona je povećana na 5 do 15 godina.

 

Kod krivičnog djela - Obljuba nad nemoćnim licem:

U članu 167. koji propisuje kaznu za obljubu nad nemoćnim licem, umjesto predviđene kazne u prijedlogu zakona od 1 do 10 godina, usvajanjem izmjena kazna je povećana na 2 do 10 godina.