Javne konsultacije o prednactru javne politike i zakona o podršci porodici sa djecom Ispis E-mail
Ponedjeljak, 19 Juni 2017 07:15

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u suradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne i dječje zaštite i relevantnim nevladinim organizacijama pripremilo je u formi prednacrta Javnu politiku o zaštiti obitelji sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Javna politika) i Zakon o podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Udruženje Žene Ženama podržavaju provođenje javnih konsultacija u okviru USAID-ovog Programa održivosti organizacija civilnog društva u BiH( CSSP) u sektoru Prava žena.

Izvor: http://fmrsp.gov.ba/