Održane javne konsultacije o Zakonu o podršci porodici sa djecom u Federaciji BiH Ispis E-mail
četvrtak, 29 Juni 2017 00:51

Saopćenje za medije

b_200_0_16777215_0___images_stories_konsultacije-sarajevo.jpgSARAJEVO, 28. juni 2017. -- U Sarajevu su danas održane prve javne konsultacije o Zakonu o podršci porodici sa djecom u FBiH  koje organizira Ministartsvo rada i socijalne politike FBiH u suradnji sa Udruženjem "Žene ženama".

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u suradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne i dječje zaštite i relevantnim nevladinim organizacijama pripremilo je u formi prednacrta Javnu politiku o zaštiti obitelji sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakon o podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Podršku ovom procesu dali su predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH, te predstavnici međunaordnih organizacija.

Christian Haupt. predstavnik Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira USAID, rekao je da su predstavnici "Ministarstva rada i socijalne politike FBiH intenzivno radili na ovom pritanju, uz pomć  stručnjaka i nevladinog sektora" i izrazio nadu da će ovaj zakon što prije dobiti epilog usvajanjem u Parlamentu FBiH.

Pomoćnik ministra rada i socijalne politike FBIH Miroslav Jurešić izrazio je nadu da će prijedlog ovog zakona, čiji je cilj reformisanje sistema zaštite obitelji sa djecom, ali  i pitanje ujednačavanja porodiljskih naknada, biti od jeseni u parlamentarnoj proceduri.

"Ovo je složen problem koji ne funkcionira učinkovito posljednjih 20 godina. Na prijedlogu ovog zakona intenzivno radimo od 2014. godine", rekao je Jurešić tokom konsultacija.

Prema njegovim riječima problem u ovom zakonu su "Neusklađenost pravnog okvira u oblasti zaštite porodica sa djecom u Federaciji BIH; Razlike u sistemu orbačunavanja novčanih davanja; Ograničavajući kapaciteti i uvjeti rada nadležnih tijela za provođenje zakona; Nesistematična saradnja i koordinacika između ključnih aktera"

Jurešić je dodao da je potrebno reintegrirati finansiranje zaposlenih porodilja u sistem naknada po osnovu prava iz radnog odnosa i na taj način spriječiti dalju diskrimnicaju ove populacije.

Prisutni su se složili da je potrebno što prije izjednačiti nejednak tretman porodilja koji zavisi od politike koja se provodi od kantona do kantona.

Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike FBiH Miroslav Jurešić, rekao je da je pogrešno što se porodilje tretiraju u sistemu socijalne, umjesto u sistemu zdravstvenog osiguranja.

"Trudnice i porodilje nisu socijalni slučajevi. Riječ je o radno sposobnim ženama koje pridonose ovom društvu", rekao je Jurešić i naglasio da ovaj sistem ne funkcionira dobro posljednjih 20 godina, zbog čega se treba mijenjati.

Porodilje se u Federaciji BiH tretiraju različito od kantona do kantona,  dok u nekim kantonima ne postoji nikakav zakon koji reguliše njihova prava, što je slučaj sa HNK trenutno, a do nedavno je to bio i Posavski kanton.

Podsjećamo, zakonom o radu Federacije BiH utvrđeno je da žena ima pravo na porođajno odsustvo u trajanju do jedne godine, dok se visina porodiljskih nakada utvrđuje propisima kantona.

Porodilje zaposlene u javnom sektoru u cijeloj Federaciji BiH primaju porodiljske naknade u 100 postotnom iznosu njihovih prosječnih plaća, dok porodilje zaposlene u realnom i privatnom sektoru primaju naknade od 50-90 posto visine prosječne plate ili ne primaju naknade nikako.

Odžavanje javnih konsultacija nastavlja se 29. juna 2017. u Grudama, 3. jula u Sanskom Mostu, 4. jula u Vitezu o pete javne konzultacije 6. jula 2017. godine u Tuzli.

Više informacija o ovoj temi možete preuzeti na linku: http://fmrsp.gov.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=693&Itemid=1

 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Udruženje Žene Ženama, Sarajevo 033 219 640 (e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript )

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, 033 661 782 (e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript )