Održane javne konsultacije u Vitezu Ispis E-mail
Srijeda, 05 Juli 2017 01:13

b_200_0_16777215_0___images_stories_konsultacije-vitez.jpgOdržane javne konsultacije u Vitezu 04.07.2017 godine o novom prijedlogu Zakona o podršci porodice sa djecom u FBIH.

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u suradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne i dječje zaštite i relevantnim nevladinim organizacijama pripremilo je u formi prednacrta Javnu politiku o zaštiti obitelji sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Javna politika) i Zakon o podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Udruženje Žene Ženama podržavaju provođenje javnih konsultacija u okviru USAID-ovog Programa održivosti organizacija civilnog društva u BiH( CSSP) u sektoru Prava žena.