U Mostaru i Banja Luci održane radionice u okviru projekta "Sigurna od straha, sigurna od nasilja" Ispis E-mail
Srijeda, 20 Septembar 2017 22:37

U Mostaru su 15. i 18.9.2017. godine održane radionice povodom provedbe projekta "Sigurna od straha, sigurna od nasilja – Konsultacije o Istanbulskoj konvenciji na lokalnom nivou“, što je dio šireg projekta "Ljudska prava žena" ka sveobuhvatnom sistemu suzbijanja nasilja i seksualnog nasilja nad ženama i djecom u Bosni i Hercegovini.

Radionice u Mostaru organizovalo je udruženje Ružičnjak- Los Rosales.

Radionice u Banjaluci u okviru projekta "Sigurna od straha, sigurna od nasilja" održane su 16.i 18.9.2017. godine, u organizaciji udruženja žena sa invaliditetom Nika iz Banja Luke.

Učesnice obje radionice su bile vrlo zainteresovane za temu, a većina njih je čula za Istanbulsku Konvenciju, iako nisu imale preciznija znanja o istoj. Vrlo otvoreno su govorile o nasilju i, na samom početku, lako identifikovale nekoliko vrsta nasilja. Ipak, na obje radionice, najviše govora je bilo o fizičkom i seksualnom nasilju.

Identifikovale smo da žene sa različitim vrstama invaliditeta na različite načine percipiraju opasnost od nasilja, te da se u tom smislu, žene sa motornim oštećenjima (žene koje se otežano kreću ili koriste invalidska kolica) osjećaju najnesigurnije jer imaju osjećaj da fizički ne mogu da se sklone od nasilnika odnosno nikakvu opciju da se pokušaju odbraniti.

Jedna od učesnica je podijelila svoje iskustvo straha od fizičkog nasilja od strane muškog člana domaćinstva i smatra da se nalazi u bezizlaznoj situaciji jer je porodica u njeno ime odlučila da nasljeđeni stan od roditelja pripadne njenom bratu, a ne i njoj i da zbog toga ona ne može da se skloni iz domaćinstva u kojem se osjeća ugroženo.

Učesnice su istakle emocionalno i verbalno nasilje kojem su direktno izložene žene sa invaliditetom, jer im se, u velikom broju slučajeva, prigovara zbog toga što su uzdržavane od strane porodice. Takođe, navele su primjere ucjenjivanja uslugom (npr. ako se ne ponašaš kako ja želim, neću te odvesti u wc).

Učesnica je koja prisustvovala radionici ispred Udruženja mentalno nedovoljno razvijenih lica je naglasila veliki broj seksualnih zlostavljanja žena i djevojčica sa intelektualnim oštećenjima i navela kako se u velikom broju slučajeva tim ženama ne vjeruje kada prijave nasilje.

Projekat "Sigurna od straha, sigurna od nasilja – Konsultacije o Istanbulskoj konvenciji na lokalnom nivou“, podrazumijeva istraživanje i konsultacije o nasilju nad ženama sa invaliditetom, a nosilac projekta je Udruženje Žene ženama, kojeg provodi uz podršku Ambasade Australije.

Naredne konsultacije biće održane krajem septembra u Sarajevu u saradnji sa organizacijom Udruženje slijepih Kantona Sarajevo i u Tuzli početkom oktobra u organizaciji udruženja Lotos.

 

b_200_0_16777215_0___images_stories_radionica-18.9.sl.4.jpg

b_200_0_16777215_0___images_stories_img_7574.jpg

b_200_0_16777215_0___images_stories_img_7576.jpg