Kako nas drugi vide Ispis E-mail

Ženske asocijacije
Postoji mnogo ženskih asoijacija, I nema jedne mreže koja ih okuplja. Slučaj diskusije o draftu Zakona o domaćem nasilju pokazao je kako bilo da su sposobne da ispune združene pozicije I inicijative.

U Sarajevu, Organizacija Žene Ženama radi na osnaživanju žena I ženskih grupa. Sa dugačkom listom međunarodnih donatora one su odigrale važnu ulogu u kampanjama I na državnom I na opštinskom nivou. Na državnom nivou, one su lobirale za Zakon o jednakopravnosti spolova. Na opštinskom nivou, organizacija je uzela učešće u formiranju Gender komisija.  Ova orgaizacija posebno održava uske relacije sa drugim ženskim organizacijama koje finansira švedska Kvinna Til Kvinna. Sve članice ove neformalne mreže koje su se susrele sa timom pokazivale su entuzijazam koji se odnosi na njihove zajedničke donatore, mješavinu svjesnosti i interesa  bez uplitanja u njihov izbor ciljeva.

Žene Ženama su se dokazale kao veoma efektivne u zagovaranju stvaranju veza sa druim asocijacijama, uključujući određen broj organizacija na lokalnom nivou. Posebno su zainteresirane za politiku razgovora vezanih za, ali ne limitiranih na, gender pitanja. Zahvaljujući njihovom učešću u pri+ojektu mreže Sudu (vidite poglavlje8), ova asocijacija mogla bi također doprnijeti politici u sektoru pravde i poslovima domaće prirode.

Uzimajući u obzir neslužbene projekcije prvih oprobanih slučajeva pred Sudom za ratne zločine (WCC), Mreža podrške Sudu će otvoriti svoja pva tri centra u Sarajevu, Tuzli i Prijedoru.  Tri organizacije su identifikovane kao partneri u inicijalnom šestomjesečnom periodu: Zena Zenama u Sarajevu, Tuzla Referentna Grupa i Izvor u Prijedor.  Ove tri organizacije su procijenjene kao osposobljene za ispunjavanje  predviđene uloge; memorandumi razumijevanja će uskoro biti potpisani u kojima će biti definisani budžet I model suradnje.

Ovo uključivanje lokalnih NVO-ova je u aktivnosti Suda za ratne zločine što ima za cilj da odgovori različitim potrebama potencijalnih svjedoka obezbjeđujući im dobru osnovu za porast povjerenja u sudske institucije, nacionalne I međunarodn, kada dođe do krivičnog gonjenja ratnih zločina.  Ovo je također I sredstvo za direktan kontakt sa građanima I za širenje informacija o aktivnostima Suda za ratne zločine.

Ljudska prava
Nekoliko NVO-ova usvaja pristup na bazi prava u svojim aktivnostima (npr. Budučnost Modriča, Žene Ženama u Sarajevu) I drugi koji uključuju u svoje aktivnosti informacije I promovisanje koncepta ljudskih prava (npr. Bona Fides I  Helsinki Committee for Human Rights in RS, obje u Bijeljini i Centar informativno pravne pomoci u Zvorniku ).