Predstavnice Udruženja Žene Ženama s ministricom finansija FBiH Ispis E-mail
četvrtak, 26 Oktobar 2017 23:44

Zamjenica premijera i ministrica finansija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Milićević sastala se sa predstavnicama Udruženja Žene Ženama.

Na sastanku je razgovarano o javno-zagovaračkim aktivnostima i projektima koje provodi Udruženje Žene Ženama sa drugim ženskim nevladinim organizacijama u BiH.

Prvenstveno je razgovarano o problemu diskriminacije i neujednačenim pravima na isplatu porodiljskih naknada u Federaciji BiH, za zaposlene i nezaposlene žene.

Ministrica Milićević je podržala aktivnosti koje bi doprinijele izjednačavanju porodiljskih naknada i istakla da je "potrebno sačiniti održiv sustav kroz osiguravanje trajnih izvora prihoda za finansiranje implementacije zakona prioritetnih grupa na nivou Federacije BiH, među kojima su i porodilje" i to jasnim definiranjem putem Zakona o raspodjeli javnih prihoda FBiH.

Kako bi se pronašlo i definiralo održivo rješenje za ovaj problem, ministrica smatra da je potrebno da se održi sastanak premijera i ministara finansija svih kantona/županija u Federaciji BIH.

Predstavnice Udruženja Žene Ženama upoznale su ministricu i o nužnosti izmjene javnih politika u oblasti nasilja i seksualnog nasilja prema ženama i djeci (pooštravanje kazni za počinitelje nasilja), te njihovog usaglašavanja sa konvencijam Vijeća Evrope (Istanbulska konvencija i Lanccarotte konvencija).

b_200_0_16777215_0___images_stories_sastanak-sa-jelkom-milicevic.jpg

b_200_0_16777215_0___images_stories_sastanak-sa-jelkom-milicevic-2.jpg