Konferencija za štampu u Medija centru, Terazije 3 Ispis E-mail
Petak, 27 Oktobar 2017 23:19

Nezavisni monitoring nad primenom Rezolucije 1325 “Žene, mir, bezbednost”

Konferencija za štampu u Medija centru, Terazije 3

31. oktobar 2017. godine, 12:00 – 13:00 (mala sala)

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija/UN doneo je 31. oktobra 2000. godine Rezoluciju 1325 „Žene, mir, bezbednost”. To je prvi put da SB UN na tako visokom nivou zagovara uključivanje žena u mirovne procese i u primene mirovnih sporazuma. Međunаrodni ženski pokret, a posebno mirovne aktivistkinje iz celog sveta, imale su ključnu ulogu u donošenju Rezolucijа 1325.

 

Feminističko-antimilitaristički angažman Žena u crnom, zajedno sa drugim feminističkim grupama, uvek je dovodio u pitanje tradicionalno - militarizovano shvatanje bezbednosti.

Na ovoj konferenciji predstavićemo rezultate i nalaze Nezavisnog monitoringa za primenu Rezolucije 1325 tokom 2017. godine. Istraživačka radna grupa Žena u crnom, u saradnji sa ženskim grupama: Autonomnim ženskim centrom i Astrom, uz konsultaciju eksperata Fonda za humanitarno pravo pratila je primenu Rezolucije 1325 u Srbiji. Tokom istraživačkog procesa pratile smo određene indikatore, a takođe ćemo se referisati i na Nacionalni akcioni plan Republike Srbije donet je za period 2017.-2020. Ovom prilikom promovišemo i publikaciju „Nezavisni monitoring za primenu Rezolucije 1325 u Srbiji“.

Na konferenciji učestvuju:

Staša Zajović, Žene u crnom, Beograd: O Nezavisnom monitoringu primene Rezolucije 1325 u Srbiji

Miloš Urošević, Žene u crnom, Beograd: Proces tranzicione pravde u Srbiji

Mina Damnjanović, Žene u crnom, Beograd: Zločin seksualnog nasilja u ratu - primena Rezolucije 1325

Snežana Obrenović, Mreža Žena u crnom, Kraljevo: Militarizacija na nivou države i društva u Srbiji

Bobana Macanović, Autonomni ženski centar: Femicid u Srbiji (mapiranje i institucionalni odgovor)

Marija Anđelković, Astra, Beograd: Trgovina ženama u Srbiji

Diana Miladinović, Žene u crnom, Beograd: Ratne izbeglice - Izbeglička kriza u Srbiji

Marijana Stojčić, Žene u crnom, Beograd: Slike neprijatelja – analiza medijskog izveštavanja o izbeglicama i tzv. izbegličkoj krizi u Srbiji

Mirko Medenica, Žene u crnom, Beograd: Položaj braniteljki i branitelja ljudskih prava u Srbiji

Marijana Stojčić: Branitelji/ke ljudskih prava u medijima - Analiza izveštavanja o Ženama u crnom

 

Žene u crnom

Beograd, 27. oktobar 2017.