Diskusioni forum pod nazivom "Žene i djevojčice sa invaliditetom u javnim politikama" Ispis E-mail
četvrtak, 26 Oktobar 2017 15:38

Diskusioni forum pod nazivom "Žene i djevojčice sa invaliditetom u javnim politikama" održan je u Udruženju žena s invaliditetom NIKA u Banja Luci 23.10.2017.

Aktivistkinje i aktivisti koji su prisustvovali Forumu su prethodno analizirali nove entitetske strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom.

Aktivistkinje za prava žena sa invaliditetom su uglavnom izrazile nezadovoljstvo Strategijom za unapređenje položaja lica sa invaliditetom RS 2017 - 2026, jer niti u jednoj programskoj aktivnosti ne nudi akcije koje su namjenjene ženama sa invaliditetom specifično, te žene sa invaliditetom spominje samo deklarativno u smislu nepristupačnosti ginekološke zdravstvene zaštite.

One su Strategiju FBiH ocjenile kao potpuniju i povoljniju za prava žena sa invaliditetom jer u 2. aktivnosti predviđa akcije namjenjene ženama prepoznajući značaj sprečavanja nasilja nad ženama sa invaliditetom.

Osvrnule su se na radionice održane u septembru na kojima se govorilo o nasilju i nekoliko njih je izjavilo da su tek nakon radionice razmišljalje i identifikoale još neke oblike nasilja kojih nisu bile svjesne.

Najviše reakcija je bilo vezano za kreiranje usluga u zajednici namjenjenih ženama sa invaliditetom ili uzimanja rodne komponente u određivanju usluga. Većina žena je dala primjer usluge personalne asisitencije koja, odlukom Grada, postoji u Banjaluci, ali kada se određuje broj sati koji korisnici imaju na raspolaganju u obzir se uzima samo stepen oštećenja, ali nikad rodna komponenata bez obzira što se od žena sa invaliditetom očekuje da ispune više uloga u domaćinstvu i potrebna im je pomoć asistenta npr. pri kuhanju.

Osvrnule su se na član 6. Konvencija o Pravima OSI i iznijele stvav da se još uvijek naši zakoni ne usklađuju sa Konvencijom generalno, pa tako ni sa članom 6. koji se odnosi na žene sa invaliditetom.

U usmjenoj evlauaciji su izrazile zadovoljstvo Forumom i načinom na koji je diskusija tekla, te izrazile želju za više aktivnosti namjenjenih ženama sa invaliditetom.

Diskusioni Forum je održana u sklopu projekta "Sigurna od straha, sigurna od nasilja – Konsultacije o Istanbulskoj konvenciji na lokalnom nivou“, što je dio šireg projekta "Ljudska prava žena" ka sveobuhvatnom sistemu suzbijanja nasilja i seksualnog nasilja nad ženama i djecom u Bosni i Hercegovini.

Nosilac projekta, koji podrazumijeva istraživanje i konsultacije o nasilju nad ženama sa invaliditetom je Udruženje Žene ženama, uz podršku Ambasade Australije.

 

b_200_0_16777215_0___images_stories_diskusioni-forum-banja-luka-1.jpg

b_200_0_16777215_0___images_stories_diskusioni-forum-banja-luka-2.jpg