Otvoreno pismo neformalne Ženske lobi grupe Tuzla Ispis E-mail
Ponedjeljak, 04 Decembar 2017 19:53

Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj je pravno uređena oblast ravnopravnosti spolova, i to počev od najvišeg pravnog akta svake zemlje – Ustava, pa do niza zakonskih propisa koji tu ravnopravnost garantuju.

No proklamovana ravnopravnost ne osigurava i stvarnu ravnopravnost žene u svakodnevnom životu.

Pravni i institucionalni okvir u Bosni i Hercegovini treba da obezbijedi ostvarivanje ljudskih prava, bez ikakve diskriminacije, počev od Ustava BiH, ustava entiteta, preko Zakona o ravnopravnosti spolova, Zakona o zabrani diskriminacije, te mnogih akcionih i drugih planova za ostvarivanje jednakopravnosti spolova. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice djeluje na nivou Bosne i Hercegovine, osnovana je Agencija za ravnopravnost spolova, mnoge nevladine organizacije bave se tematikom zaštite prava žena.

Dakle, postoje međunarodni, domaći dokumenti i zakonski propisi o ljudskim i, posebno, ženskim pravima, postoje institucije koje se bave ljudskim pravima, postoji civilni sektor koji neprestano radi na stvarnoj ravnopravnosti spolova, a opet žene u Bosni i Hercegovini nisu ravnopravne. Dakle, izostaje praktična primjena zakona.

Žene nisu na mjestima na kojima se odlučuje, nisu dovoljno zastupljene u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. U izbornom procesu ženama je garantovano pravo od 40% zastupljenosti na izbornim listama, ali ne i 40% učešća u vlasti. Uostalom, ako su ravnopravne, zašto 40%?

Postoji „gvozdeni zakon u politici“: tamo gdje raste moć broj žena opada.

U prilogu Vam dostavljamo pismo neformalne Ženske lobi grupe Tuzla, koje je promovirano 29.11.2017. u Tuzli.

OTVORENO PISMO