U Mostaru je održan sastanak o primjeni Zakona o zaštiti obitelji sa djecom u NHK/Ž Ispis E-mail
Utorak, 23 Januar 2018 01:11

MOSTAR, 23.01.2018. U Mostaru je danas održan sastanak sa predstavnicama nevladinog sektora, donosiocima odluka u HNŽ/K i centrima za socijalni rad, o tome kako se u praksi provodi Zakon o zaštiti obitelji sa djecom koji se u tom kantonu/županiji primjenjuje od oktobra 2017. godine i šta to konkretno znači za žene/ zaposlene i nezaposlene?

Sastanak je održan u okviru informativno-zagovaračke kampanje (Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH, koja se provodi od februara 2016.godine.

Moderatorica sastanka, Janja Milinković iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ izrazila je zadovoljstvo što je NHK/Ž dobio Zakon o zaštiti obitelji sa djecom nakon 18 godina i istakla da je najviše problema u protekla tri mjeseca tokom provedbe bilo u koordinaciji među administrativnim službenicima, gdje su korisnici dobijali dokumente kojima potvrđuju svoja prava.

"Građani su se načešće žalili na dokumentaciju, procedure, papirologiju, kako bi uspjeli da ostavre pravo. Takođe, istovremeno, izuzetno mnogo posla imali su centri za socijalni rad", rekla je Milinković i dodala da je iz dana u dan, sve manje komplikacija jer se navedeni problemi rješavaju.

Ona je kazala da će u junu ove godine biti napravljena konačna analiza o primjeni zakona u HNK/Ž za proteklih 8 mjeseci, kako bi se sumirali rezultati i efikasnost primjene.

Milinković je naglasila da zaposlene porodilje ne treba da ostvaruju pravo na naknadu u sektoru socijalne skrbi i izrazila uvjerenje da će Zakonom o potpori obitelji sa djecom na nivou Federacije ovaj problem biti riješen.

"Zaposlene porodilje treba vratiti u sustav socijalnog osuguranja gdje je nekada i pripadalo", rekla je Milinković i dodala da je neujednačeno ostvarivanje pava za porodilje na nivou Federacije BiH potpuno neusklađeno i diskriminirajuće u ovisnosti od mjesta boravka i mjesta zaposlenja.

Milinković je podsjetila da je na niovu FBiH Radna grupa okončala proces izrade Javne politike zaštite obitelji s djecom i Prednacrt zakona o potpori obitelji s djecom u FBiH koji je upućen federalnom ministru rada i socijalne politike u dalju proceduru. Međutim, ministar je zatražio ponovno mišljenje županijskih vlada do 31.01.2018. nakon čega bi Zakon trebao biti upućen Vladi FBiH na razmatranje, a kasnije i u parlamentarnu proceduru.

Ovim Prijedlogom zakona, propisano je da se dječji doplatak i porodiljske naknade za nezaposlene porodilje isplaćuju pod istim uvjetima za sve na području Federacije BiH.

Jasna Rebac, predstavnica udruženja Ružičnjak Los Rosales kazala je da je napravljen značajan napredak i iskorak samom činjenicom da je Zakon o zaštiti obitelji sa djecom usvojen u HNK/Ž nakon 18 godina, ali da je potrebno izraditi mapu i uputstva, kako bi se olakšala procedura za ostvarivanje navedenih prava.

Rebac je izrazila nadu da će i Zakon o potpori obitelji sa djecom na nivou FBiH uskoro biti usvojen, kako bi se uklonila diskriminacija među korisnicima koja je uslovljena mjestom boravka i činjenicom da li je korisnik prava zaposlen u javnom ili realnom sektoru.

Nakon konstatatcija da se u centre za socijalni rad ponekad prijavljuju roditelji koji pomoć za porodicu troše u svrhe koje nisu za to predviđene, poput pića ili kladionica, Memnuna Zvizdić iz Udruženja Žene Ženama izrazila je zabrinutost što neki roditelji svjesno osiromašuju svoju djecu raznim mahinacijama.

"Ipak, donošenje zakona kojim se regulišu porodiljne naknade u HNK/Ž, uz sve manjkavosti, treba da se slavi jer je nakon 18 godina ovaj kanton dobio takav zakon. No, zabrinjava nas činjenica što uposlene žene u javnim institucijama, koje sve ove godine primaju pune plate tokom porodiljskog odsustva, nisu podržale ista nastojanja žena iz realnog sektora. Žene iz realnog sekora često nisu primale naknade, ali nisu dobile podršku jer očito je da nemamo svi razvijenu svijest oko ovog problema", rekla je Zvizdić.

Kampanju (Ne)diskriminacija prodilja provodi Udruženje Žene Ženama u Sektoru prava žena, u sklopu Programa održivosti organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini (CSSP), kojeg finansira Američka agencija za međunarodnu suradnju (USAID).

b_200_0_16777215_0___images_stories_img_8851.jpg

b_200_0_16777215_0___images_stories_img_8828.jpg

b_200_0_16777215_0___images_stories_img_8847.jpg