Osnaživanje žena
Žene i ženske organizacije u BiH Ispis E-mail

Program je nastao iz potrebe za vizijom i strategijom o predanosti žena i ženskih organizacija u BiH. Proces razvoja programa započeo je sredinom 1997. godine i svake godine se svojim aktivnostima prilagođava kontekstu BiH i komplementarni je okvir dugoročne razvojne strategije «Žene Ženama» za jačanje kapaciteta žena i ženskih nevladinih organizacija. Projekat «Žene i ženske organizacije u BiH» usmjerava pažnju na praktične potrebe žena i podstiče žensku raznovrsnost u tri područja djelovanja: izgradnje kapaciteta organizacije, nenasilne komunikacije i zagovaračkog građanskog procesa. Dva su pristupa u radu: osobni (znanje,iskustvo i kreativnost) i javni pristup (reagiranje na političke i društvene pojave koje utiču na život žena). Na taj način se otvaraju mogućnosti za razvoj ženskog analitičkog mišljenja, samopouzdanja i inicijative.

Više...
 
Žene u Izgradnji Mira – Pomirenje u Lokalnoj Zajednici Ispis E-mail

“Građani u tranziciji socijalnih konflikta-Komunikacija ili emocionalna investicija“
 
Razlog pokretanja aktivnosti je konsolidacija mira na nivou lokalne zajednice

Kroz seriju jednodnevnih radionica. Preispitati proces koji je doveo do nacionalnih ideologija.Razoriti mitove i predrasude kroz razvoj građanske svijesti o problemima izazvanim manipulacijama historijom.
Bosna i Hercegovina je, daleko od poboljšanja nivoa sigurnosti u zemlji i većeg uvjerenja građana u njenu stabilnu budućnost. Društvena nestabilnost, koju su izazvali određeni politički krugovi, ali i nestabilnost same države, ponovno je u zemlji dovela do destabilizirajućeg ambijenta napetosti i ranjivosti. U vezi s tim, ovaj projekat predviđa borbu protiv pogoršanja suživota različitih zajednica u BiH, stimulirajući dijalog i potencirajući njihove međusobne susrete. Te na taj način stvoriti prostor za društveno učešće i očuvanje mira u opštinama koje su odabrane da budu uključene u projekat.

Više...
 
Percepcija rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u Bosni i Hercegovini Ispis E-mail

Sažetak istraživačkog projekta:
Rat u BiH 1992.-1995. godina, postratna tranzicija i s njome povezani procesi drastično su doprinijeli snažnim promjenama u svim oblastima društvenog života. Ključna dimenzija ovih promjena očituje se u retradicionalizaciji rodnih uloga i očekivanja. Ovaj razvojni trend ima izrazito negativnu refleksiju na jednu od ključnih životnih/društvenih oblasti – oblast rada i zapošljavanja.

Glavni cilj ovog istraživanja je utvrditi kako žene kao rodna grupa koja je značajnim dijelom zastupljena na tržištu rada u BiH percipiraju svoju poziciju (na tržištu rada/u oblasti zapošljavanja)?

Više...
 
Ženski sud Balkana Ispis E-mail

Pripremna radionica za Ženski sud na Balkanu imala je za cilj da otvori proces organiziranja ženskog suda na Balkanu tj. da istraži i prikupi mišljenja žena o pitanjima/temama koje treba naglasiti na sudu. Ovaj posao izgradnje neformalne ženske mreže solidarnosti u pogledu ženskog suda, u kojem su glavnu ulogu imale ženske grupe iz regiona, međunarodne stručnjakinje iz različitih oblasti i ženske organizacije iz BiH, dovest će do rekonstrukcije nasilne prošlošti kroz platformu Suda žena Balkana.

Više...