Priručnici i istraživanje
Priručnici i istraživanja Ispis E-mail

Sigurna od straha, sigurna od nasilja - Brošura

Djeca s invaliditetom u Bosni i Hercegovini: Ja ne mislim da sam drugačija

Children with Disabilities in Bosnia and Herzegovina: I Don’t Think I Am Different


Publikacije koje se odnose na integraciju rodne perspektive u kontrolu vatrenog oružja (SEESAC)

Studija - Rod i malokalibarsko i lako oružje (SALW) u Jugoistočnoj Evropi

Praktični vodič za integrisanje rodne perspektive u zakonodavni i strateški okvir kontrole malokalibarskog i lakog oružja (SALW)

Infografik - Rod i malokalibarsko i lako oružje (SALW) u Jugoistočnoj Evropi

Rod i kontrola malokalibarskog i lakog oružja


Creating National Action Plans: A Guide to Implementing Resolution 1325

Arheologija nalazišta lezbijsko-feminističkog ili feminističko-lezbijskog pokreta: Pariz

Yugoslavia from Historical perspective

Alternativni odgovori organizacija civilnog društva na pitanja Evropske komisije

A Women’s Guide to Security Sector Reform Training Curriculum

GENDER BRIEF - Albania

Gendering the 1991-95 Bosnian Peace Process: Current Research and Future Directions

Prevencija rodno zasnovanog nasilja u školama: Priručnik za nastavno i stručno osoblje osnovnih i srednjih škola

Majčinstvo, roditeljstvo i očinstvo i pravo Evropske unije

Mreže za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta u BiH

Analiza budžetskih poticaja privredi u BiH s prijedlogom mjera za unapređenje procesa dodjele

Strategija djelovanja institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za period 2016.-2021.

OSNOVNA STUDIJA - Analize uskladjenosti zakonodavstva i javnih politika u BIH sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprecavanju i borbi protiv nasilja nad zenama i nasilja u porodici (ETS 210)

PREPORUKE za unapređenje rodne ravnopravnosti kroz obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini (BiH)

Handbook on Gender and Complaints Mechanisms

Model Zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH

Zaustavi nasilje: Ženska prava i sigurnost na internetu

Analiza stavova adolescenata i adolescentica o rodu, rodnim ulogama i rodno zasnovanom nasilju u partnerskim vezama

Basic, Goran (2015) ”Stories of Sexualized War Violence after the Bosnian war”. In Filip, Andrada and Platzer, Michael (Ed.). Femicide. Targeting of Women in Conflict. A Global Issue That Demands Action. Volume III (pp. 102-105). Vienna: The Academic Council on the United Nations System (ACUNS).

Izvještaj i analiza praćenja krivičnih postupaka u oblasti rodno zasnovanog nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj

JUSTICE SHOULD BE INCLUDED IN THE POST-2015 DEVELOPMENT GOALS

Zbornik radova - Osnovni obrazovni program Ženskih studija „Žarana Papić“

Analiza rezultata istraživanja o diskriminaciji i društvenoj isključenosti žena

Rodna pitanja i policijske snage

Rodna pitanja i oružane snage

Rodna pitanja i institucija ombudsmena

Obrazovanje za rodnu jednakost

Zbornik Žene u izgradnji mira 2013

Fasilitacija - priručnik

Nasilje prepoznaj i spriječi

Istraživanje - Rodne nejednakosti na tržištu rada u BiH

Vodic za žene kroz reformu sektora sigurnosti

PROTECTION FROM VIOLENCE IN THE EXPERIENCE OF FEMALE VICTIMS OF VIOLENCE IN BOSNIAN AND HERZEGOVINIAN SOCIETY

Zaštita od nasilja u ženskom iskustvu bosanskohercegovačke stvarnosti, 2012

Istraživanje -Žene, muškarci i nasilje u adolescentskim vezama, 2009

15 godina Žene ženama, Molly Klieman 2008

Radni materijal za radionice u okviru projekta «Podsticanje građanskog učešća u zaštiti ljudskih prava i pristupa pravdi u Bosni i Hercegovini», izdavač Udruženje «Žene Ženama» uz potporu AECI- Španske Agencije za Međunarodnu Saradnju/ OTC- Ureda za Saradnju za Balkan, Sarajevo juni 2007.

«Ravnopravnost spolova», priručnik za obuku, Sarajevo, januar 2006.

«Gender senzibilizacija za gender perspektivu», priručnik za obuku, Sarajevo, januar 2006.

«Žene i ženske organizacije u BiH- Gender, Razvoj i Mir»,priručnik za edukativni program osnaživanja i izgradnje kapaciteta žena i ženskih organizacija u BiH, 2006

«Ženska mudrost. Nasilje u porodici i ljudske nelagode», priručnik, Sarajevo 2004, uz podršku Grada Sarajevo- Općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Istočno Sarajevo- Opštine Kasindol i Lukavica.

«U čemu je razlika? Trgovina ženama. Prostitucija», Sarajevo 2003, uz podršku Star Network of World Learning- BATCOM projekat.

 
Priručnici i istraživanja - Arhiva Ispis E-mail

«Ženska mudrost. Nasilje u porodici i ljudske nelagode», priručnik, Sarajevo 2004, uz podršku Grada Sarajevo- Općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Istočno Sarajevo- Opštine Kasindol i Lukavica.

«Od ideje do biznisa», Sarajevo 2003.

Više...